z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Daily Archives: 10 kwietnia 2018

Szkolni koordynatorzy Pani Katarzyna Tenerowicz, Pani Mariola Olichwer oraz Pan Krzysztof Kawka ogłaszają eliminacje do konkursu regionalnego dla uczniów klas IV-VII.

  1. Zadanie konkursowe: uczestnicy mają przygotować folder reklamujący własną miejscowość zachęcający do jej odwiedzenia, do uczestnictwa w organizowanych tam wydarzeniach kulturalnych, obrzędach regionalnych, do obejrzenia najcenniejszych zabytków, ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym.
  2. Technika wykonania prac: dowolna.
  3. Format prac: A3 lub A4 – jednostronnie.
  4. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VII.
  5. Konkurs ma formę indywidualną, uczeń przygotowuje tylko jedną pracę. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
  6. Do etapu regionalnego przechodzą decyzją szkolnego Jury 3-4 najciekawsze, najbardziej pomysłowo, najbardziej estetycznie, poprawnie językowo i ortograficznie wykonane prace.
  7. Termin oddania prac upływa w dniu 8 maja 2018 r., prace oddajemy u Pana Krzysztofa Kawki lub Pani Katarzyny Tenerowicz lub Pani Marioli Olichwer.
  8. Organizatorzy etapu szkolnego i regionalnego informują, że prace nie będą zwracane.
  9. Do każdej zakwalifikowanej pracy do etapu regionalnego uczeń otrzyma zgodę rodzica/ opiekuna na udział w regionalnym etapie konkursu.