z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Projekt edukacyjny Wydawnictwa „Nowa Era”

Tytuł: Ty i Ja, Ja i Ty, w różnorodności siła tkwi …

ZAGŁOSUJ I TY – TWÓJ GŁOS POZWOLI ZDOBYĆ SZKOLE ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ TEGO PROEKTU. PRZEKONAJ SWOICH BLISKICH I  ZNAJOMYCH!

Zasady głosowania „Projekt z klasą”

PEMIĘTAJ – GŁOSZUJESZ NA PROJEKT NR

01276 

LINK DO PROJEKTU

https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa8/projekty/pokaz/3794.html

Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 4 grudnia 2017r. i trwa do 14 grudnia 2017r. do północy (23:59).

 1. W głosowaniu internetowym może wziąć udział Uczestnik, który przed oddaniem pierwszego głosu:
  • wejdzie na stronę konkursu – www.projektzklasa.pl,
  • kliknie przycisk „Głosuj” przy wybranej przez siebie pracy konkursowej,
  • wypełni wyświetlony formularz głosowania podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz prawidłowo wpisze wyświetlające się hasło internetowe we wskazane pole,
  • aktywuje link, który zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail Uczestnika,
  • zaakceptuje Regulamin głosowania oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
 2. Kolejne oddanie głosu przez Uczestnika będzie się odbywało poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” przy wybranej pracy konkursowej, podanie adresu e-mail i wpisanie wyświetlającego się hasła internetowego oraz aktywację linku wysłanego na podany adres e-mail.
 3. Aktywacja linku przysłanego przez Administratora konkursu jest konieczna przy każdorazowym oddawaniu głosu. Link ten jest aktywny do północy dnia w którym został oddany głos. Dopiero aktywacja linku powoduje poprawne oddanie głosu na wybraną pracę konkursową.
 4. Uczestnik może oddać tylko jeden głos dziennie na jeden projekt w danej kategorii wiekowej.
 5. Uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz głosowania, podać tylko jeden adres e-mail i tylko z tego adresu e-mail może oddawać głosy.
 6. Nie jest dozwolone oddawanie głosów w imieniu drugiej osoby.
 7. W głosowaniu internetowym mogą brać udział także Opiekunowie grup konkursowych oraz członkowie grup konkursowych, o których mowa w regulaminie konkursu „Projekt z klasą” VIII edycja.
 8. Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do przeprowadzenia głosowania. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia, a także do usunięcia swoich danych z bazy.