z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

logo okragle

SZANOWNI RODZICE !!!


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
w Zabrzu informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 dzieci urodzone w 2010 roku mogą kontynuować lub rozpocząć obowiązkowe wychowanie przedszkolne w tworzonym przy szkole oddziale przedszkolnym lub rozpocząć naukę w klasie I.

Nasza szkoła:

– jest bezpieczna,

– zapewnia opiekę świetlicową wg potrzeb rodziców,

– proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych np. zajęcia taneczne, teatralne, sportowe, językowe i naukowe,

– zapewnia pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, higienistki szkolnej,

– realizuje programy i projekty edukacyjne, w tym projekty językowe,

– współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi oraz z innymi szkołami,

– organizuje integracyjne imprezy środowiskowe.

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu to szkoła bezpieczna i przyjazna dla dzieci i rodziców.

Zapraszamy do odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej www.sp14.zabrze.pl oraz strony szkoły na facebooku, gdzie będziecie mogli znaleźć bieżące oferty działań promocyjnych do udziału w których serdecznie zapraszamy.

Dyrektor SP 14

szkola6latka