Szkoła Podstawowa nr 14

z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

logo okragle

SZANOWNI RODZICE !!!


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
w Zabrzu informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 dzieci urodzone w 2010 roku mogą kontynuować lub rozpocząć obowiązkowe wychowanie przedszkolne w tworzonym przy szkole oddziale przedszkolnym lub rozpocząć naukę w klasie I.

Nasza szkoła:

– jest bezpieczna,

– zapewnia opiekę świetlicową wg potrzeb rodziców,

– proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych np. zajęcia taneczne, teatralne, sportowe, językowe i naukowe,

– zapewnia pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, higienistki szkolnej,

– realizuje programy i projekty edukacyjne, w tym projekty językowe,

– współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi oraz z innymi szkołami,

– organizuje integracyjne imprezy środowiskowe.

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu to szkoła bezpieczna i przyjazna dla dzieci i rodziców.

Zapraszamy do odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej www.sp14.zabrze.pl oraz strony szkoły na facebooku, gdzie będziecie mogli znaleźć bieżące oferty działań promocyjnych do udziału w których serdecznie zapraszamy.

Dyrektor SP 14

szkola6latka

dzieciaki

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Zabrzu
zaprasza

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Serdecznie zachęcamy Państwa do podjęcia decyzji o zgłoszeniu Waszego Dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu.
Jest to Szkoła, której najwyższym dobrem jest drugi człowiek.

Szkoła jest przyjazna, otwarta na potrzeby uczniów, ich rodziców (opiekunów)
i środowiska lokalnego.
Jest miejscem bezpiecznego, radosnego wzrastania i twórczego rozwoju, zapewniającym osiągniecie sukcesu na miarę możliwości każdego ucznia.

Każde dziecko jest tu otaczane szczególną troską, dbałością o jego rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny.
Liczne zajęcia dodatkowe,
zgodne  z zainteresowaniami i potrzebami uczniów pozwalają,
by dzieci mogły rozwijać w niej swoje pasje w twórczej atmosferze.

Szkoła zapewnia opiekę psychologa, logopedy, pedagoga szkolnego oraz higienistki.
Oddaje do dyspozycji świetlicę w godzinach od
6.30 – 17.30 i bibliotekę szkolną
w godzinach od
7.30 do 15.00. Z każdym rokiem przybywa urządzeń na placu zabaw.
Cały teren, otoczony zielenią i ogrodzony, zapewnia bezpieczeństwo i spokój.

Co dla nas ważne, Państwo również znajdą tu pomoc, wsparcie i zrozumienie w sprawach związanych z wychowaniem Dzieci.

Rada Rodziców SP 14