z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Samorząd Szkolny

 

Ordynacja wyborcza

28 września w naszej szkole odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Radę Samorządu Uczniowskiego wybierali uczniowie klas III – VI.

W komisji wyborczej zasiedli:

Anna Galoyan i Marta Żywiołek z klasy 6c oraz Paweł Buchta i Mikołaj Wazia z klasy 6a.

1

Przebieg wyborów

Wybory rozpoczęły się o godz. 8:00 i zakończyły o godz. 13:00.

Po całym dniu ciężkiej pracy i po podliczeniu głosów otrzymaliśmy wyniki.

Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego weszli:

  • Adam Borek z klasy 5a – 38 głosów,

  • Żaklina Siwik z klasy 6a – 34 głosy,

  • Patrycja Bałdys z klasy 6c – 26 głosów,

  • Martyna Klauss z klasy 4d – 26 głosów,

  • Jakub Skwarek z klasy 4c – 26 głosów,

  • Bartosz Strzelczyk z klasy 4a – 25 głosów.

Zwycięzcom gratulujemy!

 

 

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!!

POMAGAJ!!

Szanowni rodzice, nauczyciele, drodzy uczniowie.

W tym roku szkolnym ponownie rusza akcja ekologiczna

pt.” Podaruj odrobinę ciepła i miłości bezdomnym psom i kotom”.

Akcja ma na celu zbiórkę darów ( karmy, stare koce, smycze, obroże, miski, środki czystości)

na rzecz dwóch schronisk

dla bezdomnych psów i kotów w Zabrzu oraz Wodzisławie Śląskim.

Zbiórka odbywać będzie się co  tydzień w środę  podczas długiej przerwy ( 10.35- 10.55) 

na parterze koło windy.

Każda osoba wspierająca akcję, będzie otrzymywała punkty /1-3/za przekazane dary, a tym samym będzie brała udział w konkursie z nagrodami.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbywać będzie się na koniec każdego  półrocza.

Zachęcamy wszystkich do niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom! 

 

Szkolni koordynatorzy akcji:

mgr K. Tenerowicz

mgr K. Kawka

 

 

I znów rozpoczynamy bieg do Rady Samorządu Uczniowskiego 2016/2017!

Jak co roku, rozpoczyna się kampania wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego.

28 września 2016 r.

 

 ZŁOTA DZIESIĄTKA

Roku szkolnego 2016/17

       Przedstawiamy dziesiątkę uczniów, którzy ukończyli rok szkolny lub półrocze z najlepszymi wynikami nauki. Złotą Dziesiątkę tworzą uczniowie, którzy na koniec I półrocza lub na koniec roku szkolnego uzyskali najwyższe w szkole średnie ocen ze wszystkich przedmiotów oraz otrzymali wzorową ocenę za zachowanie. |
W przypadku, gdy dwoje lub więcej uczniów ma taką samą średnią, a miejsce w Złotej Dziesiątce pozostaje tylko jedno, komisja weryfikacyjna bierze pod uwagę przedmioty, z których dany uczeń otrzymał najwyższe oceny. Pierwszeństwo ma wówczas ten uczeń, który zdobył wyższe oceny 
z przedmiotów wiodących. Gratulujemy wyróżnionym Uczniom!

Patrycja Bałdys z klasy VIc,

Zuzanna Podgórska z klasy Vb,

Agnieszka Kropidłowska z klasy Vd,

Piotr Stefanków z klasy Vd,

Monika Święcicka z klasy Vd,

Jarosław Strzelczyk z klasy VIa,

Wiktoria Wilczak z klasy VIc,

Nadia Furtak z klasy VId,

Anna Łyko z klasy VId,

Adam Dudzik z klasy Va,

 

 

Uchwała nr 2/2016 Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

         Uchwałą Samorządu Uczniowskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku, Rada Samorządu przyznała jedną z trzech statuetek „Absolwenta Roku 2016” uczennicą: Karolinie Skwarek, Małgorzacie Faleckiej, Aleksandrze Wiącek,
które ukończyły edukację w naszej szkole ze średnią ocen 5,9 i wzorowym zachowaniem.
Ponad to zdobywały czołowe miejsca w licznych konkursach.

sam

I znów rozpoczynamy bieg do Rady Samorządu Uczniowskiego 2015/2016!

Jak co roku, rozpoczyna się kampania wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Ordynacja wyborcza

Radę Samorządu Uczniowskiego wybierali uczniowie klas III – VI. każdy uczeń mógł zaznaczyć na karcie do głosowania max. 3 nazwiska. Zaznaczenie większej ilości kandydatów na karcie do głosowanie powodowało nieważność oddanej karty.

Przebieg wyborów

Wybory rozpoczęły się o godz. 8:30 i zakończyły o godz. 13:00. Komisja wyborcza niezwłocznie rozpoczęła pracę nad liczeniem głosów i zakończyła liczenie o godz. 14:35.